Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Aamo Design
y-tunnus: 3092613-8
Karkonmäenkatu 10
33580 Tampere
 
Yhteyshenkilö rekisteriasioita varten
Minna Heino
info@aamo.fi
 
Tietosuoja- ja rekisteriselosteen tarkoitus
Jotta voimme palvella sinua - käyttäjää ja asiakasta - parhaalla mahdollisella tavalla, keräämme sinusta tietoa. Tämä tarkoittaa henkilötietojen, kuten nimesi ja yhteystietosi, tallentamista asiakasrekisteriin, kun olet tehnyt tilauksen. Lisäksi keräämme tietoa käyttäjien liikkeistä verkkosivuillamme, jotta voimme kehittää verkkosivuja ja tuotetarjontaa. Tämän selosteen tarkoitus on kertoa mitä tietoa keräämme ja miten sitä suojataan.
 
Henkilötietojen käsittely
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen liittyen, sekä mahdollisia reklamaatioita käsiteltäessä. Henkilötietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään.
 
Kerätyt henkilötiedot
- henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- henkilön yritykseen tai organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike
- henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset perusteet:
 
- rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a)
- käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b)
- käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f)
 
Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän väliseen asiakkuussuhteeseen, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana.
 
Henkilötietojen luovutus ja vastaanottajat
​Henkilötietoja vastaanottavat:
- Aamo Design ja sen työntekijät
- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa maksun asiakkaalta (Klarna)
- logistiikkakumppanit ja  kuljetusyritykset, jotka kuljettavat tavaran asiakkalle (Pakettikauppa, Posti, Matkahuolto, DB Schenker)
- tilitoimisto, joka kirjaa ostotapahtuman tiedot Aamo Designin kirjanpitoon
- verkkosivuja ylläpitävä palveluntarjoaja, verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvissä tilanteissa (Vilkas)
- perintätoimisto maksusuorituksen puuttuessa
 
Huomaa, että edellä mainitut kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietoja oman tietosuojaselosteensa mukaisesti.
 
Evästeet
Sivustollamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen ja verkkokauppamme tarjonnan kehittämiseksi. Osaa evästeistä tarvitaan verkkokaupan perustoimintojen, kuten ostoskorin, toimimiseksi. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle sitä vahingoittamatta. Evästeiden käyttöä voi hallita käytettävän selaimen asetuksista.
 
Verkkosivun käytöstä kerättävä tieto ja sen analysointi
Verkkosivuston käyttöön liittyvään analysointiin hyödynnämme Google Analytics -palvelua. Google Analytics kerää evästeitä, laitteeseen tai selaimeen liittyvää dataa, IP-osoitteita sekä sivustolla tehtyjä toimia. Näin saamme tietoa käyttäjämääristä, suosituista sisällöistä ja käyttäjien vuorovaikutuksesta sivustomme kanssa, ja pystymme kehittämään verkkosivustoa sekä vaikuttamaan tuotetarjontaan.
 
 

Poista Google Analytics -seuranta käytöstä napsauttamalla tätä

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Suosimme pääasiassa EU:ssa sijaitsevia palveluntarjoajia. EU:n / ETA:n ulkopuolella käytämme vain tunnettuja ja luotettavia kumppaneita. EU:n / ETA:n ulkopuolelle tapahtuva rajallinen tiedonsiirtoon käytetään noudattaen EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyä tai muuta lainsäädännön mukaista siirtomenettelyä.
 
Henkilö- ja käyttäjätietojen suojauksen periaatteet
Henkilötietorekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tieto on suojattu asianmukaisilla teknisillä suojakeinoilla. Tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Aamo Design ja mahdolliset työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 
Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Kirjanpitotositteita säilytetään seitsemän vuotta.
 
Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus:
- tarkistaa, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä
- päivittää rekisteröityjä tietoja
- pyytää tietojen poistamista
- kieltää tietojen käyttö markkinointitarkoitukseen
- tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
 
Rekisteriä koskevissa toiveissa ole yhteydessä meihin.
 
Muutokset
Aamo Designilla on oikeus muuttaa tätä selostetta. Voimassa oleva seloste löytyy tältä verkkosivulta. 
 
 
 
 
Tämä seloste on päivitetty 12.4.2020

Powered by Powered by